SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Pavla ROUPCOVÁ a Jiří BURŠÍK. Phase transformations of the Ag-Cu nanoparticles. In TOFA 2014. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Phase transformations of the Ag-Cu nanoparticles
Název česky Fázové transformace Ag-Cu nanočástic
Autoři SOPOUŠEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Ondřej ZOBAČ (203 Česká republika, domácí), Pavla ROUPCOVÁ (203 Česká republika) a Jiří BURŠÍK (203 Česká republika).
Vydání TOFA 2014, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 20000 2. Engineering and Technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW TOFA 2014
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00073855
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky CALPHAD HRTEM DSC melting
Klíčová slova anglicky CALPHAD HRTEM DSC tání
Štítky CALPHAD nanoparticke HRTEM
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 15. 9. 2014 12:10.
Anotace
The near-eutectic composition Ag-Cu nanoparticles (NPs) were prepared by solvothermal synthesis from metallo-organic precursors. The nanoparticle size was measured by dynamic light scattering (DLS). The size and shape were evaluated by electron microscopy (TEM and HRTEM). The phase diagrams of the AgCu system of both bulk alloy and nanoparticles were calculated [1] by the CALPHAD method [2] and then compared with experimental findings. Thermal behaviour was investigated by differential scanning calorimetry (DSC) and temperature controlled X-ray diffraction method (t-XRD). The observed phase transformations were AgCu bulk alloy melting (BM), nanoparticle melting point depression (MPD) and spinodal decomposition (SD). Moreover NPs aggregation and low temperature sintering (LTS) phenomena were observed experimentally too. The electron microscopy (TEM, SEM) observation was used for bulk alloy, microparticles (MP), and nanoparticles. The experimental characterisation and investigations show that prepared AgCu nanoparticles undergoes changes that results to occurrence of the bulk, microparticles and nanoparticles in dependence to temperature heat treatment and stabilization functionalization.
Anotace česky
V téměř eutektické složení Ag-Cu nanočástice (NPS) byly připraveny solvothermal syntézou z prekurzorů organokovové.Velikost nanočástic byla měřena pomocí dynamického rozptylu světla (DLS).Velikost a tvar byly hodnoceny pomocí elektronové mikroskopie (TEM) a HRTEM. Byly vypočteny fázové diagramy systému AgCu jak hromadné slitiny a nanočástic [1] metodou CALPHAD [2], a pak ve srovnání s experimentálními poznatky. Tepelné chování byl zkoumán pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a teplotou řízený X-ray difrakční metodou (t-XRD). Pozorované fázové transformace byly AgCu hromadné slitina tání (BM), teplota tání nanočástice deprese (MPD) a spinodal rozklad (SD). Navíc NP agregace a nízká teplota spékání (LTS) jevy byly pozorovány experimentálně taky. Elektronové mikroskopie (TEM, SEM) pozorování byl použit pro hromadné slitiny, mikročástic (MP) a nanočástic.Experimentální charakterizace a vyšetřování ukazují, že připravil AgCu nanočástice prochází změnami, které vyústí do vzniku sypkých, mikročástic a nanočástic v závislosti na tepelném zpracování teploty a stabilizace funkcionalizací.
Návaznosti
GA14-12653S, projekt VaVNázev: Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů (Akronym: Bimetal_nano)
Investor: Grantová agentura ČR, Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 23:43