TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK and Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU (Academic writing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-6863-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU
Name (in English) Academic writing
Authors TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK and Jiří ZOUNEK.
Edition 1. vyd. Brno, 106 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6863-6
Keywords (in Czech) odborný text; psaní; ročníková práce; Ústav pedagogických věd FF MU
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 14/1/2015 08:52.
Abstract
Tento studijní text nabízí příklady dobrých studentských prací, ale také cvičení na rozvoj dovednosti psát a posuzovat odborný text. Pojednává o tom, co je a co není odborný text, jak jej strukturovat, jakým způsobem pracovat s odbornou literaturou, jak se připravit na obhajobu, jak zálohovat data. Na závěr se věnuje tématu přípravy a realizace bakalářské práce.
Abstract (in English)
This textbook provides examples of good student papers as well as exercises in writing skills and assessment of academic texts. It concentrates on the questions of what is and what is not an academic text, how to structure such a text, how to work with literature, how to prepare oneself for defense, how to back up data. In the conclusion, it deals with the preparation and realization of a bachelor’s thesis.
PrintDisplayed: 30/10/2020 03:10