SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Průvodce personální psychologií
Autoři SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW url
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6885-8
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky lidské zdroje; personalistika; psychologie práce a organizace; výběrové řízení; personální psychologie; HR
Klíčová slova anglicky Human Resources; Work and Organizational Psychology; Recruitment; Personnel Psychology; HR
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:00.
Anotace
Cílem publikace Průvodce personální psychologií je seznámit čtenáře s různými oblastmi personální psychologie – jejich výčtem, specifikací a uplatněním v personální praxi. Text se opírá jak o klasické pojmy spojované s oblastí personalistiky (výběrové řízení, životopis, etiketa v pracovních vztazích…), tak také o pojmy aktuálnější, vyplývající z praktických potřeb firem současnosti, jejich zaměstnavatelů a personálních pracovníků například intelektuální kapitál, personální plánování, assessment centrum, headhunting, outplacement a další. Poskytuje tak komplexní náhled na práci personálního psychologa a doplňuje zúžený pohled na obsah práce personalisty, často vnímaný přes clonu zrcadla mzdového účetnictví a náboru nových zaměstnanců. Pomůcka slouží pro podporu výuky předmětu FF:PSB_446 Praktikum pracovní psychologie.
Anotace anglicky
The aim of the publication is to acquaint the readers with different fields of personnel psychology – its enumeration, specification and practical use. It is not a case of exhaustive text but rather a guide about the range of whole mentioned discipline. The text is based on classical concepts related to personnel management (human resource management, curriculum vitae, etiquette in work relations...) as well as more current concepts which follow from practical needs of present companies, theirs employers and personnel managers – from the most significant we can name for example intellectual capital, personnel planning, assessment centre, headhunting, outplacement...etc. This guide provides complex view of work of personnel psychologist and it refills narrowed view of HR specialist ´s work, which is often perceived only as a work of payroll accountant and recruiter.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js14/pers_psych/web/index.html   Verze souboru Slováčková, Z. 16. 9. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1198037/50637857/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1198037/50637857/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1198037/50637857/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1198037/50637857/?info
Vloženo
Út 16. 9. 2014 11:04, PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 9. 2023 13:27