JURNEČKA, Filip, Martin STEHLÍK and Václav MATYÁŠ. Evaluation of key management schemes in wireless sensor networks. In Mauw, Sjouke and Jensen, Christian Damsgaard. Security and Trust Management. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. p. 198-203. ISBN 978-3-319-11850-5. doi:10.1007/978-3-319-11851-2_16.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluation of key management schemes in wireless sensor networks
Name in Czech Evaluace schémat pro správu klíčů v bezdrátových senzorových sítích
Authors JURNEČKA, Filip (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin STEHLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav MATYÁŠ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Switzerland, Security and Trust Management, p. 198-203, 6 pp. 2014.
Publisher Springer International Publishing
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00073860
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-319-11850-5
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11851-2_16
Keywords (in Czech) schéma pro správu klíčů; bezdrátové senzorové sítě; evaluace; simulace
Keywords in English key management scheme; wireless sensor networks; evaluation; simulation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 27. 4. 2015 05:54.
Abstract
Evaluation of key management schemes is usually done analytically and by hand. As such, it is prone to mistakes and often focuses only on selected aspects of the schemes. In this paper we introduce our simulation framework for automated evaluation of key management schemes for wireless sensor networks. This framework contains a starting library of key management schemes.
Abstract (in Czech)
Evaluace schémat pro správu klíčů je obvykle prováděna analyticky, ručně. To často vede k nekonzistentnostem či dokonce chybám. V tomto článku představujeme náš simulační rámec, který umožňuje automatické ohodnocení schémat pro správu klíčů v bezdrátových senzorových sítích. Náš rámec navíc obsahuje začínající knihovnu těchto schémat.
Links
GAP202/11/0422, research and development projectName: Bezpečnostní protokoly podporující soukromí a detekce průniku v bezdrátových senzorových sítích (Acronym: P202/11/0422)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:41