KUDROVÁ, Veronika. Právo na vzdělání a soukromé vysoké školy (Right to Education and Private Higher Education Institutions). In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 83-98. ISBN 978-80-210-6950-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo na vzdělání a soukromé vysoké školy
Name (in English) Right to Education and Private Higher Education Institutions
Authors KUDROVÁ, Veronika.
Edition Brno, Právo na vzdělání, p. 83-98, 16 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6950-3
Keywords (in Czech) právo na vzdělání; soukromá vysoká škola; ústavní právo, veřejnoprávní vztah
Keywords in English right to education; private higher education institution; constitutional right; public legal relationship
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 31/3/2015 10:04.
Abstract
Článek se zabývá postavením soukromých vysokých škol při poskytování vysokoškolského vzdělávání. Vychází z ústavních práv a jejich vzájemného střetu.
Abstract (in English)
Contribution deals with the position of private higher education institutions when providing higher education. It is based on constitutional rights and their conflict.
PrintDisplayed: 10/8/2022 21:41