CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena and Ladislav RABUŠIC. Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky (Fertility and preference theory in the Czech Republic - new methodological and empirical evidence). Data a výzkum - SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014, vol. 8, No 1, p. 41-62. ISSN 1802-8152. doi:10.13060/23362391.2014.8.1.113.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky
Name in Czech Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky
Name (in English) Fertility and preference theory in the Czech Republic - new methodological and empirical evidence
Authors CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena (642 Romania, guarantor, belonging to the institution) and Ladislav RABUŠIC (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Data a výzkum - SDA Info, Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2014, 1802-8152.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073863
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.13060/23362391.2014.8.1.113
Keywords (in Czech) mužská plodnost; ženská plodnost; preference; operacionalizace
Keywords in English male fertility; female fertility; life-style preferences; operationalization
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436. Changed: 18. 9. 2014 09:02.
Abstract
Tento článek představuje nový metodologický postup při testování preferenční teorie v České republice; zároveň testuje, jestli plodnost se liší dle preference životního stylu pomocí nových dat z výzkumu mužů a žen v post-reprodukčním období (ve věku 40 +). Tento článek je rozdělen do třech částí. První část práce se zabývá novou operacionalizací preferenční teorie, která může být aplikována jak na muže, tak na ženy. Dále, představuje rozložení preferencí životních stylů mužů a žen. V závěrečné části autoři testují, zda tato nová typologie je dobrým prediktorem úrovní plodnosti a poukazují na rozdíly v plodnosti mezi muži a ženami na základě preferencí.
Abstract (in English)
The present article introduces a new operationalization of preference theory in the Czech Republic; and tests if fertility differs in terms of life-style preferences using data from a survey of men and women in post-reproductive period (aged 40 +) of the life cycle. This study has three main parts. First, it introduces and discusses a new operationalization of life-style preferences that can be applied for both men and women. Secondly, this paper presents the distribution of life-style preferences among males and females in the Czech population. In the final part, the authors test whether this new typology is a good predictor of Czech fertility levels, and highlight the differences in fertility between men and women by lifestyle preferences.
Links
GAP404/11/0329, research and development projectName: Reprodukční chování mužů
Investor: Czech Science Foundation, Male reproductive behaviour
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf Licence Creative Commons  File version Rabušic, L. 29. 9. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 14:55, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • a concrete person prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Attributes
 

Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
493,7 KB
Hash md5
ae6767068be3665e312223b49d25059a
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 14:55

Preferencni_teorie-nove_poznatky.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1198194/Preferencni_teorie-nove_poznatky.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56,7 KB
Hash md5
c40eb6a9e7c0f1f0434f0f7d202b9b36
Uploaded/Created
Mon 29. 9. 2014 14:57
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 05:32