NĚMČÁK, Vítězslav. K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje (Selected issues in the law related to expert witnesses and its potential developments). Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, vol. 12, No 2, p. 7-11. ISSN 1214-3758.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje
Name (in English) Selected issues in the law related to expert witnesses and its potential developments
Authors NĚMČÁK, Vítězslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. 2014, 1214-3758.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00082111
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) soudní znalec; soud; legislativní proces; vývoj
Keywords in English expert witness; court; legislative procedure; development
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 5/4/2016 16:51.
Abstract
Tento článek analyzuje nedávný vývoj v oblasti návrhů právní úpravy ve vztahu k soudním znalcům.
Abstract (in English)
This article analyses recent development in the field of legislative proposals related to expert witnesses.
PrintDisplayed: 29/11/2022 13:18