HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Caretaker Governments in Czech Politics: What to Do about a Government Crisis. Europe-Asia Studies. Taylor & Francis, 2014, vol. 66, No 8, p. 1323-1349. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2014.941700.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Caretaker Governments in Czech Politics: What to Do about a Government Crisis
Name in Czech Úřednické vlády v české politice: co dělat s vládní krizí
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lubomír KOPEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Europe-Asia Studies, Taylor & Francis, 2014, 0966-8136.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.523
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073883
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2014.941700
UT WoS 000342288400006
Keywords (in Czech) úřednické vlády; Česká republika; vládní krize
Keywords in English Caretaker Cabinets; Czech Republic; Government Crisis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 27/10/2014 17:01.
Abstract
Czech politics suffers from a low durability of most of its governments, and frequent government crises. One of the products of this situation has been the phenomenon of caretaker governments. This article analyses why political elites have resorted to this solution, and discusses how this has reflected an older Czech tradition. Two cases of such governments are analysed in detail. The Tošovský government was characterised by the ability of the Czech president to advance his agenda through this government at a time when the party elites were divided. The Fischer government was characterised by the considerably higher role of parties that shaped and limited the agenda of the cabinet, and the president played a more static role.
Abstract (in Czech)
Česká poltiika trpí malou stabilitou vlád a častými vládními krizemi. Jedním z výsledků takové situace je fenomén úřednických vlád. Článek analyzuje, proč politické elity využívají toto řešení a diskutuje, jak se v jeho používání odráží starší česká tradice. Dva případy takových vlád jsou analyzovány detailně. Tošovského vláda byla charaktersitická schopností prezidenta prosazovat prostřednictvím vády svou politickou linii v době, kdy byly politické strany hluboce znesvářené. Fischerova vláda byla charakteristická výrazně vyšší rolí politických stran, které utvářely vládní agendu, zatímco prezident hrál víceméně statickou roli.
Links
GAP408/11/0790, research and development projectName: Období opoziční smlouvy: kontext, struktura a dopady na českou politiku
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/8/2021 15:48