BOHÁČEK, Milan. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 2, s. 158-166. ISSN 1210-9126.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví
Název česky Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví
Název anglicky Advantages and Disadvantages of Lay Participation in Judiciary
Autoři BOHÁČEK, Milan.
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky soudnictví; laická participace; přísedící
Klíčová slova anglicky judiciary; lay participation; lay judge
Štítky laická participace, přísedící, rivok, soudnictví
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 3. 2015 17:05.
Anotace
Téma účasti laiků na soudním rozhodování, jež je v České republice stále aktuální, a to zejména díky nedávné snaze Ministerstva spravedlnosti omezit rozsah účasti přísedících u soudních řízení, je analyzováno z pohledu důvodů existence laické participace v současném právním řádu. Autor od sebe na základě zvolené metodologie odděluje podstatné důvody existence účasti laiků na soudním rozhodování, jež jsou samy o sobě způsobilé přimět ústavodárce či zákonodárce k zavedení institutu laické účasti do právního řádu, od jejích výhod a nevýhod. Tyto výhody a nevýhody jsou považovány za argumenty druhého řádu, generované výše stojícími důvody existence, přičemž samy o sobě nejsou schopny ovlivnit rozhodnutí o kodifikaci či zrušení institutů laické participace. Pro rozhodnutí o další podobě českého institutu přísedících je proto nutné vzít v úvahu především důvody jeho existence a vést o nich důkladnou celospolečenskou debatu, jejímž výstupem má být řádně vyargumentované stanovisko zohledňující pokud možno všechny aspekty uvedené problematiky.
Anotace anglicky
Lay participation in judicial decision-making is still a topical issue in the Czech Republic, especially due to the recent effort of the Ministry of Justice to limit the scope of participation of lay judges in court proceedings. Therefore, the author analyzes this topic in terms of reasons for the existence of lay participation in the current legislation. In addition, he defines methodology enabling him to separate the essential or primary reasons for the existence of lay participation in judicial decision-making, which themselves are capable of making the legislature introduce lay participation in the legal system, from its advantages and disadvantages. These advantages and disadvantages of lay participation are considered secondary arguments, generated by the implementation of the primary reasons, and as such they are unable to influence the decisions on codification and repeal of the institutes of lay participation. The classification, which is exemplified by jurors and justices of the peace in common law countries and lay judges in the context of the Czech Republic, is further complemented with possible reasons against the introduction of the institutes of lay participation in a legal system. Hence, in order to decide on the future form of the Czech institute of lay judges, it is particularly necessary to take into account the reasons for its existence and to start a thorough nationwide debate, the output of which should be a properly-articulated standpoint allowing for all the aspects of the discussed topic, if possible.
Návaznosti
CZ.1.07/2.3.00/35.0005, interní kód MUNázev: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
VytisknoutZobrazeno: 9. 2. 2023 09:54