Informační systém MU
CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nadaní žáci a dovednost práce s grafy
Název anglicky Gifted pupils and graphing skills
Autoři CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ.
Vydání Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6870-4
Klíčová slova česky motivace; chemie; dovednost; grafy
Klíčová slova anglicky motivation; chemistry; skill; graphs
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 3. 3. 2015 11:41.
Anotace
Dovednost práce s grafy dnes náleží k základním složkám přírodovědné gramotnosti, proto by žáci ke zvládnutí uvedeného komplexu dovedností měli být odpovídajícím způsobem motivováni. Dovednost práce s grafy je ovlivněna zejména vzhledem grafu, zkušenostmi a znalostmi studenta a kontextem, v němž se graf vyskytuje. Z těchto důvodů by se práce s grafy měla procvičovat nejen v matematice, ale i v rámci dalších vyučovacích předmětů. Cílem této práce bylo zjistit úspěšnost žáků v klíčových bodech českého vzdělávacího systému s ohledem na vzdě¬lávání chemii při konstrukci grafu na základě číselných dat uvedených v textu a odlišit průměrné testové výsledky od výsledků nadaných žáků.
Anotace anglicky
Graphing skills belong to key components of scientific literacy nowadays. This is why students should be encouraged to master this complex of skills. Graphing skills are influenced mainly by the appearance of the graph, experience and knowledge of the student and the context in which the graph is used. Therefore, graphing skills should be taught not only within mathematics but also in other subjects. The aim of this work was to test the level of chosen graphing skills in chemical context with Czech pupils at the end of lower secondary school and at the end of upper secondary school chemistry education and, at the same time, to compare average test results and the results of gifted students.
Návaznosti
GAP407/10/0514, projekt VaVNázev: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Investor: Grantová agentura ČR, Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Zobrazeno: 7. 10. 2022 05:10