KŘEPELKA, Filip. Svoboda studia v Evropské unii - její právní a společenské vysvětlení a důsledky (Freedom of Studies in the European Union - its Legal and Social Explanation and Consequences). In Vojtěch Šimíček. Právo na vzdělání. Brno: Munipress - Mezinárodní politologický ústav, 2014. p. 151-186. ISBN 978-80-210-6950-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Svoboda studia v Evropské unii - její právní a společenské vysvětlení a důsledky
Name (in English) Freedom of Studies in the European Union - its Legal and Social Explanation and Consequences
Authors KŘEPELKA, Filip.
Edition Brno, Právo na vzdělání, p. 151-186, 36 pp. 2014.
Publisher Munipress - Mezinárodní politologický ústav
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6950-3
Keywords (in Czech) Univerzity; Vzdělávání; Migrace; Evropská unie; Právo
Keywords in English Universities; Education; Migration; European Union; Law
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 31. 3. 2015 10:59.
Abstract
Příspěvek se po připomenutí minulosti a současnosti mezinárodního rozměru univerzit a jimi poskytovaného vzdělávání věnuje přínosům a úskalím uvolnění pohybu studentů v rámci Evropské unie zejména aktivistickou judikaturou Soudního dvora.
Abstract (in English)
Contribution addresses past and contemporary internationalization of universities and higher education before critically analysing liberalized movement of students in the European Union with activist case-law of the Court of Justice.
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:03