LAZAROVÁ, Bohumíra, Kateřina TRNKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Milan POL. Akontabilita školních poradenských pracovišť? Z výzkumu inkluze ve školách. (Accountability of school counselling centers? The research on inclusion in schools.). In Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Akontabilita školních poradenských pracovišť? Z výzkumu inkluze ve školách.
Name (in English) Accountability of school counselling centers? The research on inclusion in schools.
Authors LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina TRNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan POL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076716
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) školní poradenská pracoviště; akontabilita; školní psychologie
Keywords in English school psychology; accountability; school counselling centers
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 22. 3. 2015 20:39.
Abstract
Příspěvek pojednává o akontabilitě ve školním prostředí, diskutuje možnosti skládání účtů školních poradenských pracovišť a dokládá tyto snahy daty z výzkumu zaměřeného na inkluzi ve školním vzdělávání.
Abstract (in English)
The paper deals with the accountability in the school context, it offers s discussion on the accountability of school counselling centers. It is based on the data drawn from the research project focused on inclusion in schools.
Links
LG13051, research and development projectName: Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUName: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masaryk University, INTERDISCIPLINARY - Interdisciplinary research projects
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:44