EN

Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level

KARMAZIN, Aleš, Filippo COSTA-BURANELLI, Yongjin ZHANG, Federico MERKE a Katarzyna KACZMARSKA. Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 116 s. Global Politics. ISBN 978-80-210-6787-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6787-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level
Název anglicky Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level
Autoři KARMAZIN, Aleš, Filippo COSTA-BURANELLI, Yongjin ZHANG, Federico MERKE a Katarzyna KACZMARSKA.
Vydání 1. vyd. Brno, 116 s. Global Politics, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW http://www.globalpolitics.cz/wp-content/uploads/2014/09/Regions-in-International-Society-final.pdf
ISBN 978-80-210-6787-5
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6787-2014
Bibliografie 53 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 6. 10. 2014 15:32.
Anotace česky
Publikace se zabývá anglickou školou mezinárodních vztahů a jejím pohledem na regiony v mezinárodní společnost. Až donedávna anglická škola ignorovala regionální úroveň analýzy mezinárodní společnosti. Jednoduše chápala mezinárodní společnost jako globálně homogenní. Tato publikace se snaží (1) poukázat na nedostatečnost takového pohledu zejména ve srovnání se současným stavem mezinárodní politiky; (2) rozvinout téma regionů v rámci anglické školy; (3) poskytnout empirickou analýzu regionů (konkrétně východní Asie, Jižní Amerika a střední Asie), které doposud nebyly příliš zkoumány z pohledu „regionální perspektivy“ anglické školy.
Anotace anglicky
This publication focuses on the English School of International Relations and its view on regions in international society. Until recently, the English School ignored the regional level of analysis and understood international society to be globally homogeneous. This publication (1) highlights a gap between this perception and the current state of international society; (2) develops the topic of regions within the English School framework indicating various ways how to connect regional analysis with the English School; (3) and empirically examines regions – East Asia, South America, Central Asia – which have not been much analyzed from the perspective of the English School.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 08:50

Další aplikace