Informační systém MU
PETRŽELKA, Josef. Jak umělec tvoří? In Havlíček, A.; Jínek, J. Platónův dialog Ión. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. s. 77-87. Mathésis ; sv. 8. ISBN 978-80-7298-161-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak umělec tvoří?
Název česky How does artist create?
Název anglicky Plato's Dialogue Ion
Autoři PETRŽELKA, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vyd. 1. Praha, Platónův dialog Ión, od s. 77-87, 11 s. Mathésis ; sv. 8, 2014.
Nakladatel OIKOYMENH
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00076763
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7298-161-8
Klíčová slova česky poezie - starověké Řecko; rétorika - starověké Řecko; interpretace a přijetí literárního díla - starověké Řecko; řecká antická filozofie - 5.-4. stol. př. Kr.
Klíčová slova anglicky poetry - ancient Greece; rhetoric - ancient Greece; interpretation and reception of literature - ancient Greece; Greek philosophy (ancient) - 5th-4th centuries B.C.
Štítky ancient greek philosophy, Dialogue Ion of Plato, poetry - ancient Greece, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 18. 2. 2015 10:30.
Anotace
Kapitola odpovídá na tři otázky: 1. Představují básnictví a rapsódství specifický typ umělecké tvorby, odlišný od jiných uměleckých druhů? (Odpověď: Ne.) 2. Připouští Platón, že existuje nějaká básnická (rapsódická) techné ve smyslu „techniky“ tvorby? (Odpověď: Zdá se že ano.) 3. Připouští Platón, že by básník mohl mít kvalifikované znalosti o obsahu svých básní? (Odpověď: Ne.) Autoři dalších kapitol: Jaroslav Cepko - Ulrich Wollner, Kryštof Boháček, Ota Gál, Veronika Konrádová, Karel Thein, Aleš Havlíček, Jakub Jínek, Jiří Stránský, Rostislav Niederle, Josef Moural.
Anotace anglicky
The chapter gives answers to these three questions: 1. Are poetry and rhapsody a specific kind of artistic creation, which differ from other artistic kinds? (The answer: No.) 2. Does Plato admit that there is a poetical (rhapsodic) techné in the sense of algorithm of creation? (The answer: It seems there is.) 3. Does Plato admit that the poet could have the knowledge about the content of his poetry? (The answer: No.) The authors of the other chapters: Jaroslav Cepko - Ulrich Wollner, Kryštof Boháček, Ota Gál, Veronika Konrádová, Karel Thein, Aleš Havlíček, Jakub Jínek, Jiří Stránský, Rostislav Niederle, Josef Moural.
Návaznosti
MUNI/A/0803/2013, interní kód MUNázev: Proměny a konstanty soudobé filozofie
Investor: Masarykova univerzita, Proměny a konstanty soudobé filozofie, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 17. 8. 2022 18:26