PETRŽELKA, Josef. Theos kai kosmos (The god and the cosmos). In Logos kai Theos, Ostravská univerzita Ostrava. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Theos kai kosmos
Name in Czech Bůh a svět
Name (in English) The god and the cosmos
Authors PETRŽELKA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Logos kai Theos, Ostravská univerzita Ostrava, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076767
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) první nehybný hybatel; aithér; Aristotelovo pojetí pohybu
Keywords in English first unmoved mover; aether; Aristotle's conception of motion
Tags Aristotelova koncepce pohybu, Meteorologiky, O nebi, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 19. 2. 2015 10:43.
Abstract
Příspěvek zkoumá dvě Aristotelova vysvětlení zdroje pohybu a změny ve světě - jednak zavedení specifického prvku (aithéru), jednak odkaz na nejvyšší jsoucno (prvního nehybného hybatele). Ukazuje se, že toto druhé vysvětlení má v rámci celého Aristotelova systému větší význam.
Abstract (in English)
My paper deals with two Aristotle's explanations of the source of all movement and change in the cosmos: The first explanation introduces the specific element (aether), the other derives all movement from the first unmoved mover. It is shown that the second explanation is more important with respect to the whole Aristotle's system.
Links
MUNI/A/0803/2013, interní kód MUName: Proměny a konstanty soudobé filozofie
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:48