PETRŽELKA, Josef. Proč dnes studovat Aristotela (a Platóna)? (Why to study Aristotle and Plato today?). In Aristotelés dnes, FÚ AV Praha. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč dnes studovat Aristotela (a Platóna)?
Name (in English) Why to study Aristotle and Plato today?
Authors PETRŽELKA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Aristotelés dnes, FÚ AV Praha, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076769
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) antická filosofie a současnost; smysl studia dějin filosofie
Keywords in English ancient philosophy and the present; the sense of study of history of philosophy
Tags ancient greek philosophy today, Aristotle, Knowledge, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 18. 2. 2015 12:44.
Abstract
Příspěvek představuje zamyšlení nad smyslem studia nejstarší filosofie, zvláště Aristotelovy. Jeho smysl je identifikován v porozumění lidské snaze poznat skutečnost.
Abstract (in English)
The paper is a reflection on a sense of study of the ancient philosophy, especially of Aristotle's thinking. The sense is found in the better understanding of human effort to come to know the reality.
Links
MUNI/A/0803/2013, interní kód MUName: Proměny a konstanty soudobé filozofie
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:01