PŘENOSIL, Václav, František CVACHOVEC, Pavel ČELEDA a Martin VEŠKRNA. Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému
Název česky Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému
Název anglicky Arrangement of two-parameter multipath spectrometric system
Autoři PŘENOSIL, Václav (203 Česká republika, garant, domácí), František CVACHOVEC (203 Česká republika, domácí), Pavel ČELEDA (203 Česká republika, domácí) a Martin VEŠKRNA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výsledky s právní ochranou
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/15:00080390
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky analog-číslo převodník; vícecestné vzorkování; obvod FPGA; filtrace; předzpracování; digitalizace
Klíčová slova anglicky analog-code converter; multpath sampling; FPGA circuit; filtration; pre-processing; digitizing
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 28. 11. 2015 08:03.
Anotace
Předmětem je koncepce a realizace rychlého analogově-digitálního systému pracujícího s frekvencí interních synchronizačních jednotky GHz. Jedná se o digitální systému určený pro dvou a jednoparametrická spektrometrická měření. Ve dvouparametrické konfigurace s vhodným scintilátorem může sloužit jako spektrometr neutronů a záření gama s možností separace odezev detekovaných fotonů a neutronů a s jejich následným dvojparametrickým záznamem. PPV lze použít v jednoparametrické konfiguraci s prakticky libovolným spektrometrickým detektorem. Předností navrženého zařízení je jednak rychlost zpracování dat (řádově o dva řády rychlejší záznam dat ve srovnání s dostupnými zařízeními s podstatně horšími užitnými vlastnostmi), nízká spotřeba a hmotnost, možnost použití v provozních podmínkách a v terénu, ale především velký dynamický rozsah zpracovávaných vstupních signálů dosažený zpracování signálů několika cestami s odlišným zesílením díky němuž lze i signály s malou amplitudou zpracovávat prakticky celým dynamickým rozsahem použitých AD převodníků.
Anotace anglicky
The subject is the design and implementation of fast analog-to-digital system operating at a frequency of internal synchronization signal in terms of tens of GHz. It is a digital system designed for two and one-parameter spectrometric measurements. Two parameters in the configuration with a suitable scintillation counter can serve as a spectrometer neutrons and gamma rays with a possibility of separation of the responses of the detected photons and neutrons and their subsequent dvojparametrickým recording. In a one-parameter mode of the PPV may be used with any spectrophotometric detector. The advantages of the proposed device is processing speed (of the order of two orders of magnitude faster recording of data in comparison with the available devices with significantly poorer performance properties), low power consumption and weight, can be used in operating conditions and in the field but especially a wide dynamic range of processed input signals processing. It is achieved by using several branches with different amplification so that is possible execute small signals with the entire dynamic range of the AD converters.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:45