FRÝDEK, Miroslav. Primární recepce římského práva a její metodologie – soukromoprávní mos a královské konstituce v právu Franků na příkladu práva azylu a dědického práva, Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 25. - 26. 4. 2014, Olomouc. In Recepce římského práva v Evropě. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Primární recepce římského práva a její metodologie – soukromoprávní mos a královské konstituce v právu Franků na příkladu práva azylu a dědického práva, Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 25. - 26. 4. 2014, Olomouc
Název anglicky The primary reception of Roman law and its methodology - private mos royal constitution and law of the Franks in the example of asylum law and inheritance law
Autoři FRÝDEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Recepce římského práva v Evropě, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00076805
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Pactus legis Salicae; vliv římského práva; azyl; dědické právo; sálské právo; římské právo; Rauching; Řehoř z Tours
Klíčová slova anglicky Pactus legis Salicae; influence of Roman law; asylum; Inheritance law; Salic law; Roman law; Rauching; Gregory of Tours
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., učo 159451. Změněno: 23. 2. 2015 07:28.
Anotace
Vystoupení se v úvodní části zabývá charakteristikou a systematikou franckého práva a možných vlivů římského práva na franské zákonodárství. Stěžení část přednášky se věnuje vývojem institutů franckého práva v oblasti práva azylu a práva dědického a možného římsko-právního vlivu. Závěr přednášky se věnoval aplikací sálského dědického práva v roce 1890 při nástupu velkovévody Adolfa na lucemburský trůn.
Anotace anglicky
The conference speeches deals in the introduction with the characteristics and structure of the Frankish law and the possible influence of Roman law on the Frankish law. The main part of the conference speeches analyses the development of the institute Frankish law in the area of asylum law and the law of inheritance and the possible influence of the Roman law. At the end of conference speeches, there is examined the application of Salic inheritance law in 1890, at the moment when Adolphe became Grand Duke of Luxembourg.
Návaznosti
MUNI/A/0860/2013, interní kód MUNázev: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Akronym: Staré jazyky a literatury)
Investor: Masarykova univerzita, Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 19:21