Informační systém MU
PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-6938-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vlastní jména osobní v češtině
Název anglicky Anthroponyms in Czech
Autoři PLESKALOVÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Brno, 95 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6938-1
Klíčová slova česky onomastika, antroponyma, čeština, vývoj
Štítky Munipress
Změnil Změnil: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 4. 6. 2019 06:21.
Anotace
Skripta se věnují základním otázkám onomastické teorie a terminologie, zabývají se klasifikací onomastiky, přibližují antroponomastiku i jednotlivé druhy antroponym. Antroponyma jsou zkoumána jako součást frazémů, ve vztahu k literární komunikaci i ke kalendáři. Skripta zahrnují též vývoj české antroponymie a antroponomastiky.
Anotace anglicky
The textbook concentrates on fundamental questions of onomastic theory and terminology, classification of onomastics, presents anthroponomastics and individual types of anthroponyms. Anthroponyms are examined as part of idioms and in their relation to literary communication and to the calendar. The textbook also includes the development of Czech anthroponyms and anthroponomastics.
Zobrazeno: 21. 1. 2022 09:03