PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině (Anthroponyms in Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 pp. ISBN 978-80-210-6938-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vlastní jména osobní v češtině
Name (in English) Anthroponyms in Czech
Authors PLESKALOVÁ, Jana.
Edition 1. vyd. Brno, 95 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6938-1
Keywords (in Czech) onomastika, antroponyma, čeština, vývoj
Tags Munipress
Changed by Changed by: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 4/6/2019 06:21.
Abstract
Skripta se věnují základním otázkám onomastické teorie a terminologie, zabývají se klasifikací onomastiky, přibližují antroponomastiku i jednotlivé druhy antroponym. Antroponyma jsou zkoumána jako součást frazémů, ve vztahu k literární komunikaci i ke kalendáři. Skripta zahrnují též vývoj české antroponymie a antroponomastiky.
Abstract (in English)
The textbook concentrates on fundamental questions of onomastic theory and terminology, classification of onomastics, presents anthroponomastics and individual types of anthroponyms. Anthroponyms are examined as part of idioms and in their relation to literary communication and to the calendar. The textbook also includes the development of Czech anthroponyms and anthroponomastics.
PrintDisplayed: 25/1/2022 22:21