DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do studia dějepisu 1
Název anglicky Introduction to history 1
Autoři DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA.
Vydání 1. vyd. Brno, 164 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7012-7
Klíčová slova česky historická věda; prameny; metodologie; instituce
Klíčová slova anglicky history as a science; historical sources; methodology; institutions
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Hana Ambrožová, učo 1759. Změněno: 15. 11. 2016 08:44.
Anotace
První díl skript pro studenty historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tématy jsou historie jako věda, historický čas, problematika pramenů, metody historické vědy, heuristika, knihovny, odborné časopisy, informační technologie, muzea a galerie, archivy.
Anotace anglicky
The first volume of the book intentionally written for the students of history at the Faculty of arts, Masaryk university. The main topics are as follows: history as a science, historical time, problems of the historical sources, methods of history, heuristics, libraries, scientific journals, internet, museums, archives.
VytisknoutZobrazeno: 13. 11. 2019 00:09