VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET
Název anglicky Typical Sequences and Clusters of Learner´s Strategies at the End of Elementary Compulsory Education in Relation to Solving of Language Taks KET
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí) a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webové stránky konference ČAPV 2014
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00073948
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky žákovské strategie; řečové dovednosti; angličtina jako cizí jazyk; KET test; nižší sekundární vzdělávání
Klíčová slova anglicky learner strategies; language skills; EFL - English as foreign language; KET test; lower secondary education
Změnil Změnila: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Změněno: 21. 11. 2014 16:18.
Anotace
Výzkum byl zaměřen na strategie u řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslechu) v kontextu dalších proměnných (motivace, styl učení, vliv učitele aj.). Strategie byly sledovány v konkrétních situacích (nikoli obecně) s cílem lépe měřit vazbu strategií na vzdělávací výsledky. Byly zjišťovány pomocí tzv. templates, do nichž žáci zapisovali své výpovědi o tom, jak postupovali při řešení 10 typických úloh standardizovaného jazykového testu KET. Kontextové informace byly zjišťovány pomocí dotazníků. Základní soubor tvořily základní školy s druhým stupněm v Jihomoravském kraji. Náhodný výběr zahrnoval oslovení 27 škol, z nichž byla analyzována data 16 škol. Na úrovni tříd (resp. jazykových skupin) se jednalo o úplný výběr žáků 9. ročníků dané školy, celkem je analyzováno 462 žáků.
Anotace anglicky
The research focused on foreign language learner strategies for the four language skills (reading, writing, listening, speaking) in the context of other variables (motivation, learning style, the influence of the teacher etc.). The strategies were analysed in concrete situations (not from the general perspective) in order to better investigate their relation to pupils' achievement. The students completed ten selected tasks from standardised English language test KET and filled in bubble templates in order to report their strategy use. Context information was gained from questionnaires. Data sample consisted of students of the last year of lower secondary compulsory comprehensive education in the region of South-Moravia. The probability sampling included 27 schools, 16 of them were willing to participate. At the class level the sample consisted of all pupils of the 9th grade of the school, i.e. in total 462 pupils.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf   Verze souboru Vlčková, K. 13. 10. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf?info
Vloženo
Po 13. 10. 2014 18:38, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646
  • osoba Mgr. Klára Uličná, Ph.D., učo 113956
  • osoba Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873
  • osoba Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
496,3 KB
Hash md5
783882439cade13c51deb7a3762f931e
Vloženo
Po 13. 10. 2014 18:38

capv2014_clustery_strategie13_10_2014.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1202622/capv2014_clustery_strategie13_10_2014.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
10,1 KB
Hash md5
b1d85be671fc8f29c53d70f4b65cf1c0
Vloženo
Po 13. 10. 2014 18:38
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 09:46