VLČKOVÁ, Kateřina. An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences. In Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Name in Czech Integrovaný smíšený výzkumný design: Příklad projektu Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00073952
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) integrovaný vícemetodový výzkumný design; ukázka projektu
Keywords in English integrated mixed methods research design; example of a project
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 23. 3. 2015 09:55.
Abstract
The presentation focused on an so called integrated mixed method research design example on a basis of a Czech Science Foundation Project Nr. GAP407/12/0432 "Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences". All main integrated parts of the mixed methods research design were discussed: the aim, theoretical framework, research question, methods and validity threats.
Abstract (in Czech)
Prezentace se zaměřovala na tzv. integrovaný vícemetodový výzkumný design na příkladu projektu GAČR GAP407/12/0432 Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií. Všechny hlavní integrované části výzkumného designu s více metodami byly specifikovány: cíle, teoretický rámec, výzkumná otázka, metody a rizika validity.
Links
GAP407/12/0432, research and development projectName: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Czech Science Foundation, Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf   File version Vlčková, K. 18. 1. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 18. 1. 2015 12:27, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
232 KB
Hash md5
f9742d4093553aae1eec7f9d84838213
Uploaded/Created
Sun 18. 1. 2015 12:27

O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1202630/O_Vlckova_integrated_design_MMD_GESIS2014_presentation_workshop.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5,9 KB
Hash md5
8fc2e79f460e1a95ac29e852f4a38ab1
Uploaded/Created
Sun 18. 1. 2015 12:30
Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf   File version Vlčková, K. 13. 10. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 13. 10. 2014 21:25, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
231,9 KB
Hash md5
57b9a28ee6108bc68121f49ee28b7456
Uploaded/Created
Mon 13. 10. 2014 21:25

Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1202630/Vlckova_strategies_integrated_MMD_GESIS_2014bezAJkorektury.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5,9 KB
Hash md5
f369c4e1b911a640d1836a75a6b6736d
Uploaded/Created
Mon 13. 10. 2014 21:28
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:27