HANÁK, Jakub. Úloha obcí a krajů při výstavbě veřejně prospěšných staveb realizovaných z environmentálních důvodů. In Cofola 2014 - The conference proceedings. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014. s. 714-723. ISBN 978-80-210-7211-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úloha obcí a krajů při výstavbě veřejně prospěšných staveb realizovaných z environmentálních důvodů
Název anglicky Construction of public works to protect environment by municipalities and counties
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Cofola 2014 - The conference proceedings, od s. 714-723, 10 s. 2014.
Nakladatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00076853
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7211-4
Klíčová slova česky vyvlastnění; životní prostředí; směna pozemků; předkupní právo; obce
Klíčová slova anglicky expropriation; environment; land exchange; pre-emptive right; municipality
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 10. 2. 2016 15:30.
Anotace
Obce a kraje v rámci péče o všestranný rozvoj svého území realizují také veřejné prospěšné stavby, které mají chránit životní prostředí (např. protierozní opatření) nebo které reagují na hrozby způsobené přírodními vlivy (např. stavby na ochranu před povodněmi). V tomto příspěvku jsou popsány nejvýznamnější aspekty, které ovlivňují úlohu územně samosprávných celků při majetkoprávní přípravě výše uvedených staveb.
Anotace anglicky
Municipalities and counties build public works to protect the environment (erosion control measures) or respond to threats caused by natural hazards (measures reducing danger caused by floods). This paper describes the most important aspects that influence the role of local governments in the proprietary preparation of these structures.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:12