HANÁK, Jakub. Úloha obcí a krajů při výstavbě veřejně prospěšných staveb realizovaných z environmentálních důvodů (Construction of public works to protect environment by municipalities and counties). In Cofola 2014 - The conference proceedings. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014. p. 714-723. ISBN 978-80-210-7211-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úloha obcí a krajů při výstavbě veřejně prospěšných staveb realizovaných z environmentálních důvodů
Name (in English) Construction of public works to protect environment by municipalities and counties
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Cofola 2014 - The conference proceedings, p. 714-723, 10 pp. 2014.
Publisher Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00076853
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7211-4
Keywords (in Czech) vyvlastnění; životní prostředí; směna pozemků; předkupní právo; obce
Keywords in English expropriation; environment; land exchange; pre-emptive right; municipality
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 10. 2. 2016 15:30.
Abstract
Obce a kraje v rámci péče o všestranný rozvoj svého území realizují také veřejné prospěšné stavby, které mají chránit životní prostředí (např. protierozní opatření) nebo které reagují na hrozby způsobené přírodními vlivy (např. stavby na ochranu před povodněmi). V tomto příspěvku jsou popsány nejvýznamnější aspekty, které ovlivňují úlohu územně samosprávných celků při majetkoprávní přípravě výše uvedených staveb.
Abstract (in English)
Municipalities and counties build public works to protect the environment (erosion control measures) or respond to threats caused by natural hazards (measures reducing danger caused by floods). This paper describes the most important aspects that influence the role of local governments in the proprietary preparation of these structures.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:30