COOPER, Peter J. Bulimie a záchvatovité přejídání : jak je překonat. Translated by Alice Zavadilová - Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 9788026207061.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bulimie a záchvatovité přejídání : jak je překonat
Authors COOPER, Peter J.
Translated by Alice Zavadilová - Hana Antonínová.
Edition Vyd. 1. Praha, 183 s. 2014.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026207061
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/3/2021 04:48.
PrintDisplayed: 21/4/2021 14:21