KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Historical Grammar of Czech - bridging seminar). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6974-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář
Name (in English) Historical Grammar of Czech - bridging seminar
Authors KOSEK, Pavel.
Edition 1. vyd. Brno, 112 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6974-9
Keywords (in Czech) vývoj češtiny; historická lingvistika; historická fonologie
Keywords in English development of Czech language; historical linguistics; historical phonology
Tags Munipress
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 18/1/2015 11:46.
Abstract
Příručka vznikla jako textová opora určená posluchačům vysokoškolského předmětu Historická mluvnice češtiny ‒ překlenovací seminář. Primárně je zaměřena na vývoj grafické a zvukové stavby češtiny. Výklad sleduje dynamiku českého fonologického systému od jeho praslovanských počátků až do současnosti, včetně českých nářečí.
Abstract (in English)
The textbook is a textual aid for the students of the university subject Historická mluvnice češtiny ‒ překlenovací seminář. Primarily, the textbook focuses on the development of the spelling and the phonetic structure of the Czech language. The explication follows the dynamics of the Czech phonologic system from its proto-Slavonic origins to the present, including Czech dialects.
PrintDisplayed: 25/2/2021 11:02