JANÍK, Zdeněk. Self-concepts and Views of Others in Intercultural Communication. In In and Outside the Frame: 12th International Cultural Studies Conference and 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Self-concepts and Views of Others in Intercultural Communication
Název česky Sebepojetí a vnímání druhých v interkulturní komunikaci
Autoři JANÍK, Zdeněk.
Vydání In and Outside the Frame: 12th International Cultural Studies Conference and 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky interkulturní komunikace; komunikační chování; kulturní identita; kulturní percepce; negociace identit; sebepojetí; vztahová identita
Klíčová slova anglicky communication behavior; cultural identity; cultural perception; identity negotiation; intercultural communication; self-concept; relational identity
Změnil Změnil: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Změněno: 18. 2. 2015 13:51.
Anotace
Our self-concepts and views of others are derived from our views of ourselves as members of cultures and from how we view ourselves and others in particular situations. In intercultural context we step outside our cultural frames and the frames of reference we customarily use to view the familiar are tested and revised in light of the new and unfamiliar we encounter in intercultural situations. The study herein presented was designed with the following objectives: to determine the context of intercultural situations which influence the self-concepts of members of different cultures interacting within one host culture (1), to find out how ones’ self-concepts and views of others can change as a result of their interaction with members of other cultures in intercultural context (2). The data representing the results of the study were gathered by means of discourse interpretation of approximately five hundred Reflective Journals in which over one hundred international students of various nationalities reflected on their intercultural experience while studying at Masaryk University. Although generalizations are avoided, the study brought interesting findings about the U.S. American students and their self-concepts and views of others in comparison to the views of the students of other nationalities.
Anotace česky
Naše sebepojetí a vnímání druhých se odvozuje z identifikace sebe sama jako členů kulturních skupin a z povědomí sebe sama a vnímání druhých v určité situaci. V interkulturním kontextu vystupujeme z kulturních rámců a rámců identifikace, které nám slouží k rozpoznávání známého a tyto rámce testujeme a revidujeme při setkávání s novým a neznámým v interkulturních situací. Cílem prezentovaného výzkumu je: určit kontext interkulturních situací, které ovlivňují sebepojetí členů různých kultur ve vzájemné interkaci v prostředí české kultury (1), zjistit jak sebepojetí a vnímání druhých se může měnit v závislosti na interkaci jedinců v interkulturním kontextu (2). Data k výzkumu byla získávána prostřednictvím diskurzivní interpretace pětset tzv. reflektivních deníků, ve kterých přes sto mezinárodních studentů různých národností analyzovali svou interkulturní zkušenost během studia na Masarykově univerzitě v Brně. Přestože dosavadní výsledky výzkumu zatím neumožňují předložit zevšeobecňující závěry, výzkum přináší zajímavé dílčí závěry o studentech ze Spojených států amerických, jejich sebepojetí a vnímání druhých v porovnání s příslušníky jiných kultur.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:56