KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kdož jsú Boží bojovníci 2014
Name (in English) Ye Who Are Warriors of God 2014
Authors KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ.
Edition Brno, 2014.
Publisher Royal Rangers v ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) letní tábor; středověk; husité; gotika; hrad; Jan Hus
Keywords in English summer camp; Middle Ages; Hussites; gothic; castle; Jan Hus
Tags castle, Church, fortification, Jubilee, medieval archaeology, Middle Ages, monasterology, popularisation, settlement, Tournament, Vildenberk Castle, war, weapons
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 29/10/2014 21:39.
Abstract
Realizace a řízení středověkého letního tábora 12.-27. 7. 2014 s tematikou husitských válek. Tábor byl věnován 600. výročí příjezdu českého kněze a reformátora, Mistra Jana Husa, na kostnický koncil.
Abstract (in English)
Realisation and management of the Medieval Summer Camp from July 12th to July 27th, 2014, with the theme of the Hussite Wars. The camp was devoted to the 600th Anniversary of arrival of a Czech priest and reformer John Hus to the Council of Constance.
PrintDisplayed: 20/6/2021 18:56