KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čeština zajímavě a komunikativně II
Název česky Čeština zajímavě a komunikativně II
Název anglicky Czech in an Interesting and Communicative Way II
Autoři KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, 336 s. Pedagogika, 2014.
Nakladatel Grada Publishing, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-247-4120-8
Klíčová slova anglicky Czech; communication; communicative competence; research of communicative competence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 6. 3. 2015 11:34.
Anotace
Publikace navazuje na knihu Čeština zajímavě a komunikativně I pro 6. a 7. ročník. Je určena učitelům českého jazyka II. stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům oboru Český jazyk a literatura na vysokých školách. Přináší zajímavé náměty k učivu o slovní zásobě, tvarosloví, skladbě a slohu v 8. a 9. ročníku.
Anotace anglicky
The book is connected with the book Czech in an Interesting and Communicative Way I (Čeština zajímavě a komunikativně I) for 6th and 7th class of the Lower Secondary School. Czech in an Interesting and Communicative Way II is devoted to the teachers and to the students of the Lower Secondary School. It provides themes of the vocabulary, morphology, syntax and style in the 8th and 9th class.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2021 23:11