KLÍMOVÁ, Květoslava and Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II (Czech in an Interesting and Communicative Way II). 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čeština zajímavě a komunikativně II
Name in Czech Čeština zajímavě a komunikativně II
Name (in English) Czech in an Interesting and Communicative Way II
Authors KLÍMOVÁ, Květoslava and Ivana KOLÁŘOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 336 pp. Pedagogika, 2014.
Publisher Grada Publishing, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-247-4120-8
Keywords in English Czech; communication; communicative competence; research of communicative competence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 6/3/2015 11:34.
Abstract
Publikace navazuje na knihu Čeština zajímavě a komunikativně I pro 6. a 7. ročník. Je určena učitelům českého jazyka II. stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům oboru Český jazyk a literatura na vysokých školách. Přináší zajímavé náměty k učivu o slovní zásobě, tvarosloví, skladbě a slohu v 8. a 9. ročníku.
Abstract (in English)
The book is connected with the book Czech in an Interesting and Communicative Way I (Čeština zajímavě a komunikativně I) for 6th and 7th class of the Lower Secondary School. Czech in an Interesting and Communicative Way II is devoted to the teachers and to the students of the Lower Secondary School. It provides themes of the vocabulary, morphology, syntax and style in the 8th and 9th class.
PrintDisplayed: 21/9/2021 20:35