DOSBABA, Filip, Petra ŽURKOVÁ, Ondřej LUDKA, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, Jindřich ŠPINAR a Ondřej KOLAŘÍK. Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 380-384. ISSN 2336-288X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek
Název česky Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek
Název anglicky Aerobic and specific inspiratory muscle training in patients with chronic heart failure
Autoři DOSBABA, Filip (203 Česká republika, domácí), Petra ŽURKOVÁ (203 Česká republika), Ondřej LUDKA (203 Česká republika, garant, domácí), Robert VYSOKÝ (203 Česká republika), Ladislav BAŤALÍK (703 Slovensko), Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí) a Ondřej KOLAŘÍK (203 Česká republika).
Vydání Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media, 2014, 2336-288X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00077107
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky chronické srdeční selhání; kombinovaný trénink; aerobní kapacita; kvalita života; Threshold IMT; inspirační svalstvo
Klíčová slova anglicky chronic heart failure; combined training; aerobic capacity; quality of life; Threshold IMT; inspiratory muscle
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 8. 12. 2014 15:46.
Anotace
Moderní kardiovaskulární rehabilitace je u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS) v zahraničí chápána jako multidisciplinární proces. I přes obrovské pokroky v léčbě tohoto těžkého onemocnění, není zatím v České republice věnována prakticky žádná pozornost ambulantní rehabilitační péči o nemocné s chronickým srdečním selháním. Přitom vhodně nastavená pohybová aktivita prokazatelně zvyšuje kvalitu života a omezuje náklady na léčbu těchto nemocných. Tento přehledový článek poukazuje na velký přínos kardiovaskulární rehabilitace pro pacienty s CHSS.
Anotace anglicky
Modern cardiac rehabilitation in patients with chronic heart failure (CHF) abroad understood as a multidisciplinary process. Despite huge advances in the treatment of this severe disease in the Czech Republic paid virtually no attention outpatient rehabilitation care for this patients. Appropriate setting physical activity demonstrably improves quality of life and reducing the cost of treating these patients. This review highlights the great benefits of cardiac rehabilitation for patients with CHF.
VytisknoutZobrazeno: 15. 10. 2019 11:36