EN

Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014

Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-6882-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014
Autoři
Vydání 1. vyd. Brno, 113 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-6882-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 4. 11. 2014 17:59.
Anotace česky
Sborník příspěvků čtvrtého ročníku konference ULD konané od 9. do 11. července 2014 v Paříži jako samostatná sekce v rámci mezinárodní konference ICCHP. Program konference byl rozdělen do několika hlavních tematických sekcí: 1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky. 2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání. 3. Obecná přístupnost elektronických dokumentů a veřejných knihoven pro účely terciárního vzdělávání. 4. Kompenzační nástroje specifických poruch učení a dalších typů diverzity v terciárním vzdělávání.
Anotace anglicky
In the present proceedings, full texts of the papers given in the 4th Conference Universal Learning Design – held on 9–11 July in Paris as a part of Conference ICCHP) – are published. The programme of the conference was divided into a few main thematic sections: 1. Standards of Universal Learning Design at Universities and Testing of Persons with Special Needs. 2. Linguistic Competence of the Hearing Impaired and the Role of Sign Languages in Tertiary Education. 3. Universal Design of Electronic Documents and Public Libraries for Purposes of Tertiary Education. 4. Compensation Tools for the Specific Learning Disorders and Other Types od Diversity in Tertiary Education.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 08:18

Další aplikace