CS

Evaluační výzkum

HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum (Evaluation Research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6886-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluační výzkum
Name (in English) Evaluation Research
Authors HORA, Ondřej (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav SUCHANEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin ŽIŽLAVSKÝ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 112 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00077118
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6886-5
Keywords (in Czech) evaluace, výzkumné metody
Keywords in English evaluation; reseach methods
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc., učo 89202. Changed: 22/4/2015 13:45.
Abstract
Autoři se zabývají aplikací výzkumných metod a technik při evaluaci sociálních programů. Kladou důraz na situační rozměr této aplikace. Aplikace je ukázána při evaluacích různých programových stadií nebo aspektů programu: posouzení potřeb, program ve stadiu plánování, program v implementačním stadiu a měření dopadů programu.
Abstract (in English)
Authors deal with an application of research methods and techniques at social programme evaluation. They put stress on a situational dimension of the application. The application is shown at evaluation of different programme stages or programme aspects: needs assessment, programme planning stage, programme implementation stage, and programme impact measurement.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0225, internal MU codeName: Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (Acronym: SOVA 21)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 23/4/2019 20:36

Other applications