COUFALÍK, Petr. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 20, s. 690-693. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli
Název anglicky General business conditions of in consumer relations
Autoři COUFALÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2014, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00082151
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky všeobecné obchodní podmínky; spotřebitel; podnikatel; smluvní pokuta
Klíčová slova anglicky general business conditions; consumer; business; contractual penalty
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 24. 3. 2016 14:45.
Anotace
Ochrana spotřebitele je relativně mladou oblastí práva, která se stále větší intenzitou proniká do unijního i národního práva a zároveň čím dál více ovlivňuje i soudní rozhodování. Jestliže v naší zemi byla po změně politického systému patrná snaha o liberalizaci soukromého práva, v současnosti je naopak možno dovodit tendenci po větších restrikcích, což je způsobeno poněkud ne­utěšeným obdobím posledních 20 let, kdy někteří podnikatelé provozovali nekalé podnikání na úkor druhé smluvní strany (typicky spotřebitele).
Anotace anglicky
Consumer protection is a relatively new area of law, which is still greater intensity penetrates into EU and national law and at the same time increasingly influences judicial decisions. If our country was after the change of political system reflects an effort to liberalize private law currently on the contrary, one sees a tendency for larger restrictions that due to a rather dismal period of the last 20 years, when some entrepreneurs ran unfair business at the expense of the other party (typically consumers).
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 02:42