Informační systém MU
COUFALÍK, Petr. Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli (General business conditions of in consumer relations). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, vol. 22, No 20, p. 690-693. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Všeobecné obchodní podmínky ve vztazích se spotřebiteli
Name (in English) General business conditions of in consumer relations
Authors COUFALÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2014, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00082151
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) všeobecné obchodní podmínky; spotřebitel; podnikatel; smluvní pokuta
Keywords in English general business conditions; consumer; business; contractual penalty
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 24. 3. 2016 14:45.
Abstract
Ochrana spotřebitele je relativně mladou oblastí práva, která se stále větší intenzitou proniká do unijního i národního práva a zároveň čím dál více ovlivňuje i soudní rozhodování. Jestliže v naší zemi byla po změně politického systému patrná snaha o liberalizaci soukromého práva, v současnosti je naopak možno dovodit tendenci po větších restrikcích, což je způsobeno poněkud ne­utěšeným obdobím posledních 20 let, kdy někteří podnikatelé provozovali nekalé podnikání na úkor druhé smluvní strany (typicky spotřebitele).
Abstract (in English)
Consumer protection is a relatively new area of law, which is still greater intensity penetrates into EU and national law and at the same time increasingly influences judicial decisions. If our country was after the change of political system reflects an effort to liberalize private law currently on the contrary, one sees a tendency for larger restrictions that due to a rather dismal period of the last 20 years, when some entrepreneurs ran unfair business at the expense of the other party (typically consumers).
Displayed: 6. 10. 2022 09:22