KALOUDA, František. ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES (COST OF CAPITAL MANAGEMENT BY CENTRAL BANK LIKE THE CYBERNETIC PROCESS). In Ing. Pavel JEDLIČKA, CSc. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. p. 428 - 434. ISBN 978-80-7435-366-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES
Name in Czech ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES
Name (in English) COST OF CAPITAL MANAGEMENT BY CENTRAL BANK LIKE THE CYBERNETIC PROCESS
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, p. 428 - 434, 7 pp. 2014.
Publisher Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00077129
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7435-366-6
Keywords (in Czech) Cena kapitálu – bankovní systém – diskontní sazba – tržní úroková míra – kybernetika
Keywords in English Cost of capital - banking system - discount rate - market interest rate - cybernetics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 20/3/2015 12:57.
Abstract
Příspěvek je věnován problematice řízení ceny kapitálu centrální bankou v bankovním systému ČR. Konkrétně jde o proces řízení komerčních bank (tržní úroková míra) centrální bankou (diskontní sazba). Diskontní sazba je uvažována za předpokladu ceteris paribus s ohledem na fakt, že její účinnost je v některých situacích reálné ekonomiky diskutabilní. Přínos příspěvku spočívá v tom, že s cílem objektivizovat vliv diskontní sazby na chování komerčních bank (tržní úroková míra) využívá prostředky teoretické disciplíny, která se řízením zabývá – kybernetiky.
Abstract (in English)
The paper is devoted to managing the cost of capital by central bank in banking system of CR. Particularly it is focused to the process of managing the market interest rate by discount rate. Effectiveness of this process is (on condition ceteris paribus) in soma circumstances question for discussion. The new contribution of the paper is first of all in the methodological field – it used methodological means of cybernetics. The aim of the paper is the influence objectification of the central bank (discount rate) to the commercial bank (market interest rate).
Links
ROZV/24/ESF/2014, interní kód MUName: Stimulace VaV výkonu Ekonomicko-správní fakulty v rámci IRP 2014
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx Licence Creative Commons  File version Kalouda, F. 5/11/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx?info
Uploaded/Created
Wed 5/11/2014 13:17

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Attributes
 

14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
68,2 KB
Hash md5
cd630fea821a9da065c48181fe1032ca
Uploaded/Created
Wed 5/11/2014 13:17

14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin_w9xyp.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin_w9xyp.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin_w9xyp.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
11,2 KB
Hash md5
5ae839332a67e03badf8a0c379aa768e
Uploaded/Created
Wed 5/11/2014 13:18

14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205026/14_Hradecke_ek._dny__prispevek_Kalouda__13.12.16__fin.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
583,2 KB
Hash md5
1adbcc15a6c42bac1a943aaa196502a6
Uploaded/Created
Wed 5/11/2014 13:22
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30/1/2023 02:14