Informační systém MU
KALOUDA, František. ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES. In Ing. Pavel JEDLIČKA, CSc. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 428 - 434. ISBN 978-80-7435-366-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES
Název česky ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES
Název anglicky COST OF CAPITAL MANAGEMENT BY CENTRAL BANK LIKE THE CYBERNETIC PROCESS
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, od s. 428 - 434, 7 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00077129
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7435-366-6
Klíčová slova česky Cena kapitálu – bankovní systém – diskontní sazba – tržní úroková míra – kybernetika
Klíčová slova anglicky Cost of capital - banking system - discount rate - market interest rate - cybernetics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 20. 3. 2015 12:57.
Anotace
Příspěvek je věnován problematice řízení ceny kapitálu centrální bankou v bankovním systému ČR. Konkrétně jde o proces řízení komerčních bank (tržní úroková míra) centrální bankou (diskontní sazba). Diskontní sazba je uvažována za předpokladu ceteris paribus s ohledem na fakt, že její účinnost je v některých situacích reálné ekonomiky diskutabilní. Přínos příspěvku spočívá v tom, že s cílem objektivizovat vliv diskontní sazby na chování komerčních bank (tržní úroková míra) využívá prostředky teoretické disciplíny, která se řízením zabývá – kybernetiky.
Anotace anglicky
The paper is devoted to managing the cost of capital by central bank in banking system of CR. Particularly it is focused to the process of managing the market interest rate by discount rate. Effectiveness of this process is (on condition ceteris paribus) in soma circumstances question for discussion. The new contribution of the paper is first of all in the methodological field – it used methodological means of cybernetics. The aim of the paper is the influence objectification of the central bank (discount rate) to the commercial bank (market interest rate).
Návaznosti
ROZV/24/ESF/2014, interní kód MUNázev: Stimulace VaV výkonu Ekonomicko-správní fakulty v rámci IRP 2014
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Stimulace VaV výkonu Ekonomicko-správní fakulty v rámci IRP 2014
Zobrazeno: 3. 10. 2022 17:22