Informační systém MU
KALOUDA, František. ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES (COST OF CAPITAL MANAGEMENT BY CENTRAL BANK LIKE THE CYBERNETIC PROCESS). In Ing. Pavel JEDLIČKA, CSc. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. p. 428 - 434. ISBN 978-80-7435-366-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES
Name in Czech ŘÍZENÍ CENY KAPITÁLU CENTRÁLNÍ BANKOU JAKO KYBERNETICKÝ PROCES
Name (in English) COST OF CAPITAL MANAGEMENT BY CENTRAL BANK LIKE THE CYBERNETIC PROCESS
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, p. 428 - 434, 7 pp. 2014.
Publisher Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00077129
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7435-366-6
Keywords (in Czech) Cena kapitálu – bankovní systém – diskontní sazba – tržní úroková míra – kybernetika
Keywords in English Cost of capital - banking system - discount rate - market interest rate - cybernetics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 20/3/2015 12:57.
Abstract
Příspěvek je věnován problematice řízení ceny kapitálu centrální bankou v bankovním systému ČR. Konkrétně jde o proces řízení komerčních bank (tržní úroková míra) centrální bankou (diskontní sazba). Diskontní sazba je uvažována za předpokladu ceteris paribus s ohledem na fakt, že její účinnost je v některých situacích reálné ekonomiky diskutabilní. Přínos příspěvku spočívá v tom, že s cílem objektivizovat vliv diskontní sazby na chování komerčních bank (tržní úroková míra) využívá prostředky teoretické disciplíny, která se řízením zabývá – kybernetiky.
Abstract (in English)
The paper is devoted to managing the cost of capital by central bank in banking system of CR. Particularly it is focused to the process of managing the market interest rate by discount rate. Effectiveness of this process is (on condition ceteris paribus) in soma circumstances question for discussion. The new contribution of the paper is first of all in the methodological field – it used methodological means of cybernetics. The aim of the paper is the influence objectification of the central bank (discount rate) to the commercial bank (market interest rate).
Links
ROZV/24/ESF/2014, interní kód MUName: Stimulace VaV výkonu Ekonomicko-správní fakulty v rámci IRP 2014
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Displayed: 30/1/2023 09:45