Informační systém MU
OURODA, Karel. Muzeum terakotových postav a koní z období dynastie Qin (Museum of terracotta figures and horses of the Qin Dynasty). In Univerzita 3. věku. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Muzeum terakotových postav a koní z období dynastie Qin
Name in Czech Muzeum terakotových postav a koní z období dynastie Qin
Name (in English) Museum of terracotta figures and horses of the Qin Dynasty
Authors OURODA, Karel.
Edition Univerzita 3. věku, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Xi´an, postavy, koně, rok 1974, Yang Zhifa a jeho spolupracovníci, mauzoleum císaře, 1., 2. a 3. muzejní hala, doc. Hlaváček - výzkum obuvi terakotových postav.
Keywords in English Xi'an, figures, horses, 1974, Mr. YANG Zhifa and his colleagues, mausoleum of the Emperor, 1st, 2nd and 3rd museum hall, doc. Hlaváček - Research footwear terracotta figures
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Changed: 29/3/2015 23:10.
Abstract
Jedná se o tzv. "vyžádanou přednášku" pro Univerzitu 3. věku MU pod názvem: "Muzeum terakotových postav a koní z období dynastie Qín,(秦陵兵马, Qínlíng Bīngmǎyǒng)". K této přednášce byly použity materiály z výstavy Poklady Číny, která proběhla na Pražském hradě ve druhé polovině roku 2014 a její součástí byla také ukázka terakotových soch. Přednáška byla doplněna zpracovaným filmovým dokumentem "Cesta do města Xi An",který autor výsledku pořídil v průběhu své zahraniční stáže, když výše uvedené muzeum navštívil. Filmový dokument informoval posluchače o velmi významném archeologickém objevu 20. století, který byl v roce 1987 UNESCem zařazen na Seznam světového kulturního dědictví a na jehož průzkumu se podílelo mnoho odborníků ze zahraničních univerzit, včetně např. doc. Petra Hlaváčka z UTB Zlín.
Abstract (in English)
These are called. "Invited lecture" for the University of the 3rd Age of Masaryk University under the title: "The museum of terracotta figures and horses of the Qin Dynasty (秦陵 兵马, Qinling Bīngmǎyǒng). This lecture materials were used from the exhibition Treasures of China, took place at Prague Castle in the second half of 2014 and included also an example of terracotta sculptures. This lecture was accompanied by a special documentary film entitled "Journey to the city of Xi An," the author created on using video images from the course of their internship, when he visited the museum mentioned above. This documentary film informed the students on a very significant archaeological discovery of the 20th century, which was in 1987 by UNESCO on the World Heritage List and on the survey involved many experts from foreign universities, including, for example. Doc. Petr Hlaváček from UTB Zlin.
Displayed: 8/2/2023 18:24