SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH. Sociální pedagog se zaměřením na pedagogiku volného času jako odborná podpora učitele ve škole. In Malach, J.; Knejzlíková, O. (ed.) Pedagogická diagnostika a evaluace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 84-92. ISBN 978-80-7464-651-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální pedagog se zaměřením na pedagogiku volného času jako odborná podpora učitele ve škole
Název česky Sociální pedagog se zaměřením na pedagogiku volného času jako odborná podpora učitele ve škole
Název anglicky Social pedagogue with a focus on pedagogy of leisure as professional support teachers in school
Autoři SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH.
Vydání 1. vyd. Ostrava, Malach, J.; Knejzlíková, O. (ed.) Pedagogická diagnostika a evaluace, od s. 84-92, 9 s. 2014.
Nakladatel Ostravská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7464-651-5
Klíčová slova česky Škola; odborná opora; sociální pedagog; pedagogika volného času; kompetence; výzkum uplatnitelnosti
Klíčová slova anglicky School; vocational support; social pedagogue; leisure education; skills; employability research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Změněno: 1. 4. 2015 15:52.
Anotace
Příspěvek se zabývá možností uplatnění sociálního pedagoga se zaměřením na pedagogiku volného času ve školním prostředí (absolvent oboru Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě MU v Brně). Vymezuje možné pole jeho odborného působení, a to jak ve vztahu k žákům a odborné pedagogické a sociálně výchovné práci s nimi včetně diagnostiky a depistáže možných problémů, tak ve vztahu k učitelům a rodičům dětí, např. v oblasti zavádění inovativních metod zážitkové pedagogiky. Opírá se také o výsledky výzkumu realizovaného v několika základních školách z hlediska potřebnosti a uplatnitelnosti sociálních pedagogů v základní škole, kde působili vybraní studenti, kteří absolvovali výuku inovovaných předmětů v rámci projektu Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce.
Anotace anglicky
This paper focuses on application of social pedagogue with a focus on leisure education into primary school (graduate field of study Social Education and Leisure at Masaryk University, Faculty of Education, Brno). It defines the possible field of expertise, both in relation to pupils and professional educational and socio-educational work with them including diagnosis and screening of potential problems, and in relation to teachers and parents of children. The pedagogue uses innovative methods of experiential education . It also draws on the results of research implemented in several primary schools on the need and applicability of social educators in primary school, where worked selected students who have completed courses in teaching innovative project Innovation of Recreology in accordance with the requirements of the labor market.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0040, interní kód MUNázev: Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:01