ČECH, Tomáš. Mobbing w środowisku pracy w czeskich szkołach podstawowych. In Chyczewska, A. et al. Mobbing i jego ofiary - aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny. Elbąg: Wydawnictwo Państwowej Vyzszej Szkoły Zawodowej, 2014. s. 71-80. ISBN 978-83-62336-31-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mobbing w środowisku pracy w czeskich szkołach podstawowych
Název česky Šikana na pracovišti v českých základních školách
Název anglicky Bullying in the workplace in the Czech primary schools
Autoři ČECH, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Elbąg, Mobbing i jego ofiary - aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny, od s. 71-80, 10 s. 2014.
Nakladatel Wydawnictwo Państwowej Vyzszej Szkoły Zawodowej
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00077152
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-83-62336-31-9
Klíčová slova česky Škola; interpersonální vztahy; klima školy; mobbing; bossing
Klíčová slova anglicky School; interpersonal relationships; school climate; mobbing; bossing
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 29. 3. 2015 19:14.
Anotace
Rozdział zajmuje się fenomenem szykany w środowisku pracy, dla którego w czeskiej terminologii naukowej używa się określenia mobbing. Przynosi definicję zjawiska, a przede wszystkim wyniki obszernego badania na temat występowania tego zjawiska w środowisku czeskich szkół podstawowych. W kilku aspektach szuka związków pomiędzy etyką w szkołach, stosunkami interpersonalnymi wśród pedagogów i owym fenomenem, włącznie z możliwymi konsekwencjami dla ofiary mobbingu, jakości atmosfery w szkole i funkcjonowania szkoły jako instytucji wychowawczo-edukacyjnej.
Anotace česky
Kapitola se zabývá fenoménem šikany na pracovišti, pro který v české odborné terminologii užíváme termín mobbingu. Přináší teoretické vymezení jevu a především výsledky rozsáhlého výzkumu výskytu tohoto jevu v prostředí českých základních škol. V dílčích aspektech hledá souvislosti mezi etikou ve školách, interpersonálními vztahy mezi pedagogy a tímto fenoménem včetně možných důsledků pro oběť mobbingu, kvalitu klimatu školy a fungování školy jako výchovně-vzdělávací instituce.
Anotace anglicky
Chapter deals with the phenomenon of bullying in the workplace, for which the czech terminology use the term mobbing. It provides a theoretical definition of the phenomenon, and in particular the results of extensive research of this phenomenon in the environment of Czech primary schools. In particular aspects searches relation between ethics in schools, interpersonal relationships between teachers and this phenomenon including possible consequences for the victim of mobbing, the quality of school climate and school functioning as an educational institution.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2022 06:26