MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire). In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí
Name (in English) Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef LUKAS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00074063
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Interakce učitele se třídou; báze moci učitele; adaptace dotazníku TPUS
Keywords in English Class interaction with the teacher; teacher power; Czech adaptation of TPUS questionaire;
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 7. 11. 2014 11:46.
Abstract
Příspěvek shrnuje zkušeností s adaptací dotazníku Teacher Power Use Scale (TPUS) autorů Schrodt, Witt, a Turman (2007) vymezujícího vnímání moci učitele ve třídě v kontextu teorie Frenche a Ravena (1959) rozlišující pět bází moci učitele: donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní. Představeny budou aspekty adaptace dotazníku do českého kulturního prostředí s rozšířením původní verze o druhý stupeň základní školy a pro účely projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství. V příspěvku budou prezentovány výsledky předběžné standardizace české verze nástroje (1400 žáků z 60 školních tříd) a další zkušenosti s jeho využitím v praxi.
Abstract (in English)
This paper summarizes experiences with adaptation of the questionnaire Teacher Power Use Scale (TPUS) authors Schrodt, Witt, and Turman (2007) defining the perception of power teachers in the classroom in the context of the theory of Frenche and Raven (1959) distinguished five bases of power teachers: coercive, reward, reference, legitimate and expert. The show will be aspects of the adaptation of the questionnaire to the Czech cultural environment with the extension of the original version of the second stage of basic school and for the purposes of the project GA 13-24456S Power in the classroom teaching students. The paper presents the results of preliminary standardization Czech version of the tool (1400 pupils from 60 school classes) and further experience with its use in practice.
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx Licence Creative Commons  File version Mareš, J. 7. 11. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx?info
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 11:48, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Attributes
 

ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
259 KB
Hash md5
b0eccdb810e8c027fb123aa6abfd663e
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 11:48

ASP_2014_TPUS_baze_moci.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,2 KB
Hash md5
c79914c97479208d762e8479b4f92d47
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 11:50

ASP_2014_TPUS_baze_moci.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3 MB
Hash md5
0719fc164bd42da8dee43b1e410d5914
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 11:51
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 8. 2022 09:23