WAGNER, Roland Anton. Chomsky and Postal on Raising – peripetie s jedním konstrukčním typem. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chomsky and Postal on Raising – peripetie s jedním konstrukčním typem
Název anglicky Chomsky and Postal on Raising – confusions and entanglements surrounding one constructional type
Autoři WAGNER, Roland Anton.
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky vyzdvižení do objektu; generativní gramatika; generativní sémantika
Klíčová slova anglicky raising-to-object; generative grammar; generative semantics
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 10. 11. 2014 13:01.
Anotace
Otázka, jak správně analyzovat konstrukce akuzativu s infinitivem, se stala na konci 60. let jedním z bodů, kvůli kterým došlo k roztržce mezi generativismem hlavního (tj. Chomskyanského) proudu a skupinou generativních sémantiků kolem P. Postela. Zatímco Postal tvrdil, že akuzativní složka ve zmíněné konstrukci je hloubkovým subjektem zanořeného infinitivu, který se v důsledku operace „vyzdvižení subjektu“ ocitne v pozici povrchového objektu, Chomsky hájil názor, že akuzativní složka se nachází i na rovině povrchové struktury v subjektové pozici zanořeného infinitivu, kde jí matricové sloveso takřka „výjimečně“ přiděluje akuzativní pád. Jak je známo, posléze se obecně prosadilo pojetí Chomského. Na této situaci se nic nezměnilo v průběhu dalších třiceti let, až se náhle, „bez dalšího komentáře“ (Seuren 2004, 202n.), objevila v programatickém spisu minimalistického programu (Chomsky 1995) poznámka, že příslušné případy jsou nyní analyzovány jako vyzdvižení nominální fráze do specifikátoru fráze objektové shody (s. 174), tj. do syntaktické pozice vyhrazené pro objekt. Stejná poznámka se opakuje i v článku Chomského (2013, 47) v časopise Lingua. V referátu znovu projdu argumenty, které byly předneseny jednotlivými protagonisty sporu pro to které řešení, a zkusím vyjasnit, zda lze mluvit o zásadním obratu Chomského názoru na danou otázku.
Anotace anglicky
The question what the correct analysis of constructions containing an infinitive verb and a nominal constituent in the accusative case would look like became in the 60th one of the stumbling blocks leading to the disassociation of the generative semantics movement (with P. Postal as one of its leading figures) from mainstream, i. e. Chomskyan, generative grammar. Against Postal’s view that the accusative constituent is located in object position at surface structure, Chomsky’s view of the accusative constituent as surface subject exceptionally marked for accusative case remained dominant during the 70th and 80th until suddenly, without further comments (Seuren, 2004), the notion of ECM as raising-to-object appears in the second part of the Minimalist Program (Chomsky 1995). The same analysis is restated in Chomsky (2013, 47). The question suggests itself if we face a major change in Chomsky’s views on the described type of construction or if there is a mere readjustment caused by a change in the theoretical perspective. In the talk I review the well known arguments of both sides of the debate and try to find an answer to the indicated question.
Návaznosti
GAP406/11/0294, projekt VaVNázev: Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)
Investor: Grantová agentura ČR, Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Raising-to-objekt_Handout.pdf  Wagner, R. 10. 11. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.pdf?info
Vloženo
Po 10. 11. 2014 13:03, Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270
Atributy
 

Raising-to-objekt_Handout.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
163,6 KB
Hash md5
70edc7dab7f7b4119eb59c4230524c57
Vloženo
Po 10. 11. 2014 13:03

Raising-to-objekt_Handout.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205219/Raising-to-objekt_Handout.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
14,3 KB
Hash md5
45a7de5d276a73ce485579a46a76e89c
Vloženo
Po 10. 11. 2014 13:04
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 15:24