NĚMČÁK, Vítězslav. Hlavní teze realistické teorie interpretace Michela Tropera. In Martin Hapla. Den právní teorie. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, 2014. p. 157. ISBN 978-80-210-7369-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hlavní teze realistické teorie interpretace Michela Tropera
Authors NĚMČÁK, Vítězslav.
Edition Den právní teorie. Sborník příspěvků z konference, p. 157, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text sborníku
ISBN 978-80-210-7369-2
Changed by Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 10/11/2014 22:32.
PrintDisplayed: 25/3/2023 14:21