DOLÁKOVÁ, Bohuslava. Financial Literacy of Masaryk University Students in "Financial Literacy" Course. In Deev, O Kajurova, V Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2014. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2014. p. 151-158. ISBN 978-80-210-7153-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Financial Literacy of Masaryk University Students in "Financial Literacy" Course
Name in Czech Finanční gramotnost studentů Masarykovy univerzity v kurzu "Finanční gramotnost"
Authors DOLÁKOVÁ, Bohuslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition BRNO, EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2014, p. 151-158, 8 pp. 2014.
Publisher MASARYKOVA UNIV
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/14:00077228
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-7153-7
UT WoS 000350701500019
Keywords (in Czech) Finanční gramotnost, vzdělání, osobní a rodinný rozpočet, peníze
Keywords in English financial literacy; education; personal and family budget; money
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková, učo 175975. Changed: 14. 4. 2015 10:31.
Abstract
The aim of the contribution "Financial Literacy of Masaryk University Students in "Financial Literacy" Course" is to analyse the state of financial literacy among the students who enrolled the very new course "Financial Literacy". This course is intended to be an introduction to the components of financial literacy (literacy monetary, price and budget). My contribution focuses on the level of financial literacy in the time when students were just being enrolled into the course. My question is what level of financial literacy the students have in the time when they are getting started the course "Financial Literacy'. The first part of my contribution is concentrated on the description of the basic terms and a summary of theoretical knowledge about them. In the second part I provide the research, which was conducted through a questionnaire survey. The survey was a required condition for enrolment into the course as an entrance test. And in the final part there are analysed the results of the survey based on the research question. From some reasons not all registered students enrolled or passed the course but those who passed have generally improved in their knowledge and abilities connected with financial literacy.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku, "Finanční gramotnost studentů Masarykovy univerzity v kurzu "Finanční gramotnost" je analyzovat stav finanční gramotnosti studentů, kteří se zapsali do nového kurzu "Finanční gramotnost". Tento kurz je určen jako úvod do složek finanční gramotnosti - gramotnosti měnové, cenové a rozpočtové. Tento příspěvek je zaměřen na úroveň finanční gramotnosti v době, kdy se studenti právě zapsali do kurzu a výzkumná otázka je, jakou úroveň finanční gramotnosti studenti měli, když začínali kurz "Finanční gramotnost"? První část mého příspěvku se zaměří na popis základních pojmů a shrnutí teoretických poznatků o nich. Druhá část se týká výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření. Dotazník byl nutnou podmínkou pro zápis do kurzu jako přijímací zkouška. Závěrečná část práce obsahuje analýzu výsledků výzkumu na základě výzkumné otázky. Ne všichni registrovaní studenti neabsolvovali předmět, ovšem u úspěšných studentů se obecně zlepšily znalostí a schopností spojených s finanční gramotnosti.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:14