VLČEK, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6930-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria
Authors VLČEK, Radomír.
Edition 1. vyd. Brno, 211 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6930-5
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 9/1/2015 11:18.
Abstract
Publikace představuje dějiny 18. století jako relativně samostatnou kapitolu ruských dějin. Šlo o dobu, v níž se odehrával proces dotváření skutečného moderního státu s jeho byrokratickými institucemi a oporami stavěnými na světském a duchovním pilíři. Základem byly reformy, které do praxe uvedl car Petr I., zvaný Veliký, a jeho kroky, které od počátku 18. století vedly ruskou pravoslavnou církev k přeměně ve skutečnou oporu sekularizující se státní mašinérie. Výklad se soustředí na politické události, obsahuje ale i zmínky o hospodářském vývoji, sociálních proměnách, vývoji vědy a umění, významných politických a filozofických názorech.
Abstract (in English)
The publication presents the history of the eighteenth century as a relatively stand-alone chapter of Russian history. It was a period when a genuine modern state with its bureaucratic institutions and supports based on a secular and a spiritual pillar was formed. The foundations of this modern state were put into practice by the reforms by Peter I, called Great, and by his steps that transformed the Orthodox Church into a real support of the gradually secularized sinews of the state in the early eighteenth century. The exposition focuses on political events, but also includes passages on economic development, social changes, development of science and arts, significant political and philosophical ideas.
PrintDisplayed: 29/11/2020 19:29