Informační systém MU
POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Literární genologie
Název anglicky Theory of Literary Genres
Autoři POSPÍŠIL, Ivo.
Vydání 1. vyd. Brno, 118 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6894-0
Klíčová slova česky genologie; literární žánry; žánrová systematika
Klíčová slova anglicky genre theory; literary genres; genre systematics
Štítky Munipress
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., učo 1456. Změněno: 15. 1. 2015 09:52.
Anotace
Učební text zahrnuje výklad a interpretaci všech podstatných problémů disciplíny, která se zrodila na konci 30. let 20. století v studii francouzského komparatisty a literárního historika Paula van Tieghema. Najdeme zde partie o genologických koncepcích, žánrové systematice a terminologii, pasáže o novém vývoji a krizi genologie, několik ukázek autorových genologických studií, vyjádření jeho osobního vztahu k disciplíně a výběr odborné literatury.
Anotace anglicky
The textbook offers an explication and interpretation of all essential problems of the discipline that was born in the late 1920s in a study of French comparatist and literary historian Paul van Tieghem. The publication includes texts on genological conceptions, systems and terminology of genres, passages on new development and crisis of genology, several examples of the author’s genological studies, expression of his personal attitude towards this discipline and selection of relevant literature.
Zobrazeno: 15. 4. 2021 18:25