POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie (Theory of Literary Genres). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6894-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Literární genologie
Name (in English) Theory of Literary Genres
Authors POSPÍŠIL, Ivo.
Edition 1. vyd. Brno, 118 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6894-0
Keywords (in Czech) genologie; literární žánry; žánrová systematika
Keywords in English genre theory; literary genres; genre systematics
Tags Munipress
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., učo 1456. Changed: 15/1/2015 09:52.
Abstract
Učební text zahrnuje výklad a interpretaci všech podstatných problémů disciplíny, která se zrodila na konci 30. let 20. století v studii francouzského komparatisty a literárního historika Paula van Tieghema. Najdeme zde partie o genologických koncepcích, žánrové systematice a terminologii, pasáže o novém vývoji a krizi genologie, několik ukázek autorových genologických studií, vyjádření jeho osobního vztahu k disciplíně a výběr odborné literatury.
Abstract (in English)
The textbook offers an explication and interpretation of all essential problems of the discipline that was born in the late 1920s in a study of French comparatist and literary historian Paul van Tieghem. The publication includes texts on genological conceptions, systems and terminology of genres, passages on new development and crisis of genology, several examples of the author’s genological studies, expression of his personal attitude towards this discipline and selection of relevant literature.
PrintDisplayed: 15/4/2021 20:51