VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Výzkum strategií učení se cizímu jazyku a výsledků vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií u žáků 9. ročníku. In Výzkumy pro efektivní vzdělávání (Kabinet Informačních studií a knihovnictví, Centrum CEINVE, Centrum informačního vzdělávání na MU, Filozofická fakulta Masarykova univerzita). 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum strategií učení se cizímu jazyku a výsledků vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií u žáků 9. ročníku
Název anglicky Research on foreign language learning strategies and achievement: Analysis of strategy cluster and sequences of 9th grade students
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Výzkumy pro efektivní vzdělávání (Kabinet Informačních studií a knihovnictví, Centrum CEINVE, Centrum informačního vzdělávání na MU, Filozofická fakulta Masarykova univerzita), 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074086
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky design výzkumu; strategie učení; angličtina; výsledky vzdělávání; MAXQDA; Statistica; analýza dat
Klíčová slova anglicky research design; learner strategies; English; achievement; MAXQDA; Statistica; data analysis
Změnil Změnila: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Změněno: 21. 11. 2014 13:09.
Anotace
Přednáška prezentovala projekt GAČR Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií. Zaměřovala se na koncept strategií, teoretická východiska, výzkumnou otázku, design výzkumu, techniky sběru dat a jejich adaptaci, kvalitativní a kvantitativní metody analýzy dat v MAXQDA a Statistice.
Anotace anglicky
The lecture presented the project GA CR Foreign language learning strategies and achievement: Analysis of strategy clusters and sequences. It focused on the concept of learner strategy, theoretical background, research question, research design, data collection techniques and their adaptation, and qualitative and quantitative data analysis methods in softwares MAXQDA and Statistica.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf   Verze souboru Vlčková, K. 13. 11. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf?info
Vloženo
Čt 13. 11. 2014 00:11, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
974,8 KB
Hash md5
eda3116ffa193eb0afcab254aaa47bc1
Vloženo
Čt 13. 11. 2014 00:11

VlckovaPeskova2014_projektStrategie.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205727/VlckovaPeskova2014_projektStrategie.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
12,9 KB
Hash md5
c71ca1c695263a7703d8a0c65bb67f57
Vloženo
Čt 13. 11. 2014 00:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 08:18